Hải Dương phấn đấu giảm chênh lệch giới tính khi sinh

THỨ NĂM, 21/01/2021 14:50:19

Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 113 trẻ trai/100 trẻ gái


Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch hành động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và kế hoạch xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản giai đoạn 2017-2020

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch hành động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) và kế hoạch xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản giai đoạn 2017-2020 do Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh (Sở Y tế) tổ chức sáng 21.1.  

Ngành dân số đề nghị UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát MCBGTKS với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ trai/100 trẻ gái và khoảng 110 trẻ trai/100 trẻ gái vào năm 2030. Đề nghị tỉnh bố trí nguồn kinh phí hợp lý, có cơ chế khuyến khích phù hợp để thực hiện tiếp chương trình xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh.  

Thời gian qua, việc thực hiện các nội dung kiểm soát MCBGTKS tại Hải Dương đã đạt được kết quả tích cực. Tỷ số giới tính khi sinh giảm đều hằng năm, từ 116.3 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2017), xuống còn 114.4 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2020), đạt chỉ tiêu kế hoạch. Việc thực hiện xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khoẻ sinh sản đã thu được một số kết quả tích cực... 

PV