​Hỗ trợ phụ nữ Kinh Môn khắc phục khó khăn do dịch Covid-19

THỨ NĂM, 20/05/2021 09:55:06

Mỗi hộ được hỗ trợ 2,5 triệu đồng để mua cây, con giống, phân bón, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhu yếu phẩm cho cuộc sống.

Tổ chức East Meets West Foundation (Mỹ) sẽ hỗ trợ 270 hộ nghèo và cận nghèo có thành viên trong gia đình là phụ nữ ở các xã, phường của thị xã Kinh Môn để góp phần vượt qua tác động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi hộ được hỗ trợ 2,5 triệu đồng để mua cây, con giống, phân bón, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhu yếu phẩm cho cuộc sống.

UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì phối hợp với bên viện trợ, UBND thị xã Kinh Môn tiếp nhận nguồn viện trợ trên.

PV