Hội Đồng hương Hải Dương tại Incheon thu hút nhiều hội viên

THỨ BA, 22/10/2019 11:00:11

Sau gần 1 năm thành lập, đến nay, Hội Đồng hương Hải Dương tại Incheon (Hàn Quốc) có hơn 180 hội viên. Riêng trong tháng 9, hội đã kết nạp hơn 40 thành viên.

Hội thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt giao lưu, hỗ trợ những đồng hương mới sang, kêu gọi gây quỹ từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Hải Dương. Từ tháng 8 đến nay, hội đã kêu gọi ủng hộ hơn 20 triệu đồng cho 3 người có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang và TP Chí Linh.
QC