Hội Người mù tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

THỨ SÁU, 03/07/2020 15:03:14

Với nhiều hình thức thi đua lao động sản xuất, nhiệm kỳ qua tỷ lệ hội viên nghèo của Hội Người mù tỉnh đã giảm từ 22,4% xuống còn 11,67%.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Sáng 3.7, Hội Người mù tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, hội kết nạp 879 hội viên mới, nâng tổng số lên 3.090 hội viên, sinh hoạt tại 12 Hội Người mù cấp huyện, 15 Hội Người mù cấp xã và 206 chi hội cấp xã.

Từ năm 2015 đến nay, hội đã tiêu thụ được hơn 6,8 triệu gói tăm tre với doanh thu 11,7 tỷ đồng.

Hội Người mù tỉnh đang quản lý 2 HTX, 16 điểm dịch vụ tẩm quất, thu hút 148 lao động. Các điểm dịch vụ tẩm quất thu hút 573.000 lượt khách xoa bóp, gần 62.000 lượt khách giác hơi, doanh thu đến hết tháng 6 đạt gần 34 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động tại các cơ sở tẩm quất đạt 3 triệu đồng/tháng.

Với nhiều hình thức thi đua lao động sản xuất, nhiệm kỳ qua tỷ lệ hội viên nghèo đã giảm từ 22,4% xuống còn 11,67%.

Dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân được Hội Người mù Việt Nam khen thưởng, UBND tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân và Hội Người mù tỉnh khen thưởng 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

PV