Hơn 220 bệnh nhân bỏ điều trị methadone

THỨ NĂM, 05/12/2019 11:18:18

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, từ đầu năm đến nay có hơn 220 bệnh nhân bỏ điều trị methadone.

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 680 người đang điều trị methadone tại 9 cơ sở ở TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Gia Lộc và Ninh Giang. Số lượng bệnh nhân này không đạt kế hoạch năm 2019 là điều trị cho 1.000 bệnh nhân.

Từ đầu năm đến nay có hơn 220 bệnh nhân bỏ điều trị methadone. Nguyên nhân do bệnh nhân phải tham gia điều trị trong thời gian liên tục, kéo dài (có thể suốt đời) dẫn đến một số người không kiên trì; người nghiện ma túy có xu hướng chuyển từ sử dụng heroin sang ma túy tổng hợp hoặc dùng ma túy tổng hợp trong khi đang uống methadone và methadone lại không có tác dụng với những người nghiện các loại ma túy tổng hợp.
PV