[Infographic]: 19 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2021

THỨ HAI, 30/11/2020 14:29:57

Năm 2021, người lao động được nghỉ tổng cộng 19 ngày vào các dịp lễ, Tết.