Khẩn trương, tích cực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

THỨ BA, 23/06/2020 18:12:47

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay, toàn tỉnh đã chi trả hỗ trợ hơn 199 tỷ đồng cho 161.538 người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Chiều 23.6, đoàn giám sát của Thường trực HĐHD tỉnh và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.  Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì; đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay, toàn tỉnh đã chi trả hỗ trợ hơn 199 tỷ đồng cho 161.538 người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.933 hồ sơ đề nghị của các nhóm đối tượng khác, đã trả lại 313 hồ sơ không đủ điều kiện, các hồ sơ còn lại đã và đang thẩm định, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt… UBND tỉnh cũng đã phê duyệt hỗ trợ cho 431 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31.12.2019 và người phát sinh trong hộ nghèo, hộ cận nghèo số tiền hỗ trợ là trên 323 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí do MTTQ tỉnh quản lý. Qua rà soát của cơ quan thuế, toàn tỉnh có 12.354 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định, tuy nhiên, đến nay mới thẩm định, hỗ trợ được 90 hộ do việc rà soát lại điều kiện hưởng hỗ trợ chậm, vướng mắc do thiếu các quy định cụ thể.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 30 tỷ 63 triệu đồng và rất nhiều hiện vật ủng hộ quỹ “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”. Quỹ cấp tỉnh có 11 tỷ 277 triệu đồng, cấp huyện là 10 tỷ 286 triệu đồng và cấp xã là 8,5 tỷ đồng. Đến ngày 19.6, số tiền quỹ cấp tỉnh còn 8 tỷ 557 triệu đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo để sử dụng nguồn quỹ phù hợp.

Các ngành lao động, thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, thuế đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ để kịp thời hướng dẫn các địa phương, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể về điều kiện giảm sâu thu nhập đối với hộ kinh doanh thuộc đối tượng trong quy định của Nghị quyết 42. Các ngành, địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách, thẩm định các nhóm đối tượng còn lại để kịp thời hỗ trợ; đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung kinh phí cho các địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền, người trực tiếp làm công tác rà soát, thẩm định, chi trả chế độ hỗ trợ…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai đánh giá cao sự khẩn trương, tích cực của các cấp, các ngành trong triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chưa từng có tiền lệ và trong thời gian gấp rút. Cả tỉnh không có đơn thư khiếu nại liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. 

Trước đó, đoàn giám sát đã khảo trực tiếp tại 3 huyện, 3 xã. Đoàn đã đánh giá sơ bộ, tiến hành tập hợp nội dung để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

LINH AN