Kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong quá trình thẩm định giá

THỨ NĂM, 05/12/2019 19:04:53

Chiều 5.12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổng kết công tác THADS năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự ký giao ước thi đua năm 2020

Năm 2020, Cục THADS tỉnh tiếp tục chủ động nắm bắt, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án đối với các vụ việc phức tạp, các vụ việc có tổ chức cưỡng chế. Thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, kế hoạch, phương án giải quyết các vụ liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị lớn bảo đảm đúng pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động bám sát cơ sở, xác định địa bàn trọng điểm, vụ việc trọng điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản kê biên và giao tài sản trúng đấu giá tại các đơn vị...

        
 Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu năm 2019

Năm 2019, Cục THADS thụ lý 11.736 việc. Trong đó 9.690 việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 7.993 việc (đạt 82,4%, tăng 9,4% so với năm 2018) với tổng số tiền hơn 171 tỷ đồng. 3.556 việc chuyển kỳ sau giải quyết với tổng số tiền hơn 1.900 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Cục THADS khen thưởng 4 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác THADS năm 2019.

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Cục THADS đã ký giao ước thi đua năm 2020.

HV