Mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội tập trung ở lĩnh vực lao động, đất đai

THỨ BA, 24/12/2019 07:58:51

Đề tài chỉ ra những mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội, tập trung ở lĩnh vực lao động, đất đai, an sinh xã hội, môi trường.


 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Trưởng Khoa Triết học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phản biện đề tài
Sáng 23.12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài “Nhận diện những mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Hải Dương hiện nay” do thạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài.

Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; khảo sát tại 40 điểm của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đề tài chỉ ra những mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội, tập trung ở lĩnh vực lao động, đất đai, an sinh xã hội, môi trường. Nhóm cũng đã phối hợp tổ chức 5 cuộc hội thảo tại 5 điểm mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội ở 5 huyện, thị xã, thành phố; xuất bản cẩm nang nhận diện và giải quyết những mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra quan điểm, phương thức nhận diện và giải pháp giải quyết những mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở tỉnh Hải Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm  2030. 

Đề tài được đánh giá đạt loại khá.
THẾ ANH