Nam Sách: 301 người trực tiếp thu gom, xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư

THỨ BẢY, 28/12/2019 08:34:19

Sáng 27.12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách tổ chức hội thảo về công tác thu gom và xử lý rác thải tại thôn, khu dân cư.


Đại biểu chia sẻ về những khó khăn, vất vả trong việc thu gom, xử lý rác 

Gần 300 người trực tiếp làm nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư trong huyện dự hội thảo

Tại hội thảo, nhiều đại biểu chia sẻ về những khó khăn, vất vả, vướng mắc nhằm đưa ra các biện pháp thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác trong thời gian tới. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đến những người trực tiếp làm nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư như chế độ bảo hiểm, hỗ trợ tiền độc hại, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện và dụng cụ bảo hộ lao động; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân cùng tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường...

Huyện Nam Sách hiện có 301 người đang trực tiếp làm công việc thu gom và xử lý rác thải tại 93 thôn, khu dân cư, trong đó có 133 nam giới, 168 nữ giới, từ trên 30 - 60 tuổi. Toàn huyện có 61 bãi rác với tổng diện tích 83.000 m2, gồm 17 bãi rác tập trung của các xã, thị trấn, 44 bãi rác thuộc các thôn, khu dân cư. Thời gian qua, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường để phấn đấu hoàn thiện tiêu chí môi trường và đạt huyện nông thôn mới năm 2019.

MINH HẠNH