Nam Sách nâng cao nghiệp vụ cho các hòa giải viên cơ sở

THỨ SÁU, 23/10/2020 16:42:37

Qua tập huấn, các hòa giải viên được hướng dẫn kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu về vụ việc.


Các đại biểu tham dự tập huấn

Sáng 23.10, UBND huyện Nam Sách phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho trên 100 hòa giải viên cơ sở là cán bộ, công chức tư pháp – hộ tịch và tổ trưởng tổ hòa giải ở các xã, thị trấn.

Tham gia tập huấn, các hòa giải viên được cung cấp kiến thức chung về công tác hòa giải cơ sở; hướng dẫn về các kỹ năng cơ bản trong công tác hòa giải như tiếp cận thông tin về vụ việc hòa giải và nhu cầu của các bên; kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu; kỹ năng tra cứu, tham khảo, vận dụng pháp luật, phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong hoạt động hòa giải... 

Huyện Nam Sách hiện có 102 tổ hòa giải với trên 700 hòa giải viên. 

MINH HẠNH