Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

THỨ NĂM, 16/01/2020 20:22:35

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành KHCN tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về hoạt động KHCN, các giải pháp thu hút đội ngũ cán bộ KHCN trong và ngoài nước...


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao Huân chương Lao động hạng ba cho đồng chí Nguyễn Văn Vóc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) chiều 16.1, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành KHCN tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về hoạt động KHCN, các giải pháp thu hút đội ngũ cán bộ KHCN trong và ngoài nước cùng hợp tác; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về KHCN. Ngành KHCN phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, duy trì và phát triển các sản phẩm đã được cấp bằng bảo hộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh...

Năm 2019, Sở KHCN đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 45 nhiệm vụ KHCN với tổng kinh phí hơn 26,6 tỷ đồng. Các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đạt 100%. Trong năm, sở đã tổ chức tổng kết, đánh giá, nghiệm thu kết quả, thanh lý hợp đồng 40 nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2018; công nhận 92 sáng kiến cấp tỉnh...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Vóc, Phó Giám đốc Sở KHCN được nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Phòng Quản lý Khoa học; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân.

THẾ ANH