Nâng cao kỹ năng nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội và tình hình nhân dân

THỨ SÁU, 23/10/2020 21:35:36

Thông qua hội nghị, cán bộ Mặt trận cơ sở sẽ có nhận thức sâu sắc hơn, tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm phục vụ cho công việc của mình.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị
Sáng 23.10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội, tình hình nhân dân cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. 

Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền để nhân dân hiểu, đồng thuận, ủng hộ và tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, nhiệm vụ “nghe dân nói” trong những năm qua được MTTQ các cấp rất quan tâm, đạt hiệu quả thiết thực.

Theo đó, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai việc tổng hợp dư luận trên báo chí, mạng xã hội hằng tuần, báo cáo tình hình nhân dân hằng quý, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội, báo cáo tình hình nhân dân về Đại hội Đảng các cấp. Tại Ủy ban MTTQ các cấp cũng triển khai ngày càng tốt hơn việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân qua các kênh khác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương

“Đây cũng là kênh phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, góp phần tích cực vào định hướng dư luận xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Phương thức nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và dư luận xã hội còn nhiều bất cập. 

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn thông qua hội nghị, đại biểu tham dự sẽ nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng căn bản trong việc phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội, ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời, từ những kinh nghiệm được chia sẻ, cán bộ Mặt trận cơ sở sẽ có nhận thức sâu sắc hơn, tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm phục vụ hiệu quả cho công việc của mình.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày về “Phương pháp và kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội và tình hình nhân dân”. Tập trung vào những nội dung chủ yếu như: kỹ năng phỏng vấn sâu, kỹ năng thảo luận nhóm tập trung, kỹ năng tiếp cận thông tin đại chúng…

HƯƠNG DIỆP​ - PV