Nâng cao năng lực khám chữa bệnh

THỨ BA, 27/10/2020 12:35:58

Nhiệm kỳ qua, tỉnh đã quan tâm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.Đặc biệt trong năm nay, Hải Dương là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã chủ động đẩy lùi, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được Trung ương đánh giá cao. Đây chỉ là một trong những thành tựu mà Hải Dương đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng đã nêu rõ có nhiều chỉ số trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của Hải Dương cao hơn bình quân chung cả nước như: chỉ số giường bệnh và số bác sĩ/1 vạn dân, tuổi thọ trung bình của người dân...

Qua theo dõi Đại hội và tìm hiểu Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi rất đồng tình với mục tiêu Đảng bộ tỉnh đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục quan tâm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, vệ sinh môi trường... bảo đảm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để làm tốt điều này, theo tôi tỉnh cần huy động các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Tạo điều kiện để phát triển các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chất lượng cao phục vụ nhu cầu người bệnh. Có những cơ chế phù hợp nhằm thu hút, tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao về làm việc ổn định, lâu dài trong các cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở...

ĐỖ XUÂN HUÂN
Xã Hồng Đức, Ninh Giang