Phát hiện thêm 4 người từng đến Bệnh viện Đà Nẵng và đi chuyến bay VN 7198

THỨ SÁU, 07/08/2020 16:10:46

Hải Dương có tổng cộng 5.782 người về từ Đà Nẵng, 1.905 người đang cách ly.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 6.8 ghi nhận thêm 4 người (F1) từng đến Bệnh viện Đà Nẵng và đi chuyến bay VN 7198 (chuyến bay có người nhiễm Covid-19). Trong đó, có 3 người ở TP Hải Dương đang cách ly tại nhà, 1 người ở Cẩm Giàng đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện. 

Những người này đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm với SARS-CoV-2 và cách ly theo quy định. 3 người ở TP Hải Dương đã có kết quả xét nghiệm âm tính, người ở Cẩm Giàng đang chờ kết quả. 

Trước đó, Hải Dương cũng phát hiện được 7 trường hợp F1 liên quan đến chuyến bay VN 166  và Bệnh viện Đà Nẵng. Tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đến hết ngày 6.8, Hải Dương có tổng cộng 5.782 người về từ Đà Nẵng, 1.905 người đang cách ly. 89 người đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, 76 người đã có kết quả âm tính, 13 người đang chờ kết quả. 

THẾ ANH