Quan tâm đăng ký thương hiệu cho những sản phẩm nông nghiệp

THỨ NĂM, 09/07/2020 17:55:23

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng yêu cầu Hội Nông dân quan tâm bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp để giữ uy tín với thị trường.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Hội Nông dân tỉnh

Chiều 9.7, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Hội Nông dân (HND) tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cấp HND trong tỉnh chú trọng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề thị trường đang đặt ra đối với sản phẩm của nông dân.

Các cấp hội cần nắm bắt tư tưởng hội viên nông dân, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp. Phát động các phong trào thi đua gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực để gần gũi, gắn bó hơn nữa với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Giúp nông dân áp dụng khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cho những sản phẩm nông nghiệp.

HND cần tiếp tục tìm đầu ra cho nông sản, chú trọng thị trường trong nước, tránh việc "được mùa, mất giá". Quan tâm hơn nữa việc đăng ký thương hiệu cho những sản phẩm nông nghiệp; bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ uy tín với thị trường. Kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nông dân đến ban, ngành chức năng; cập nhật thông tin của các cơ quan quản lý liên quan đến ngành nông nghiệp để nông dân nắm được...

6 tháng đầu năm nay, các cấp HND trong tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, 36.374 hộ hội viên nông dân đã được vay vốn với tổng dư nợ 2.376 tỷ đồng. HND tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học, kỹ thuật, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm...

 HUYỀN TRANG