Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh tăng 6,78 tỷ đồng

THỨ TƯ, 08/01/2020 16:43:25

​Sáng 8.1, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


  Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019
Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) toàn tỉnh đạt 77,21 tỷ đồng, tăng 6,78 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Một số Quỹ HTND cấp huyện đạt cao như TP Chí Linh (1,14 tỷ đồng), Nam Sách, Bình Giang (đều đạt hơn 1 tỷ đồng)... Nguồn quỹ được quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc, điều lệ Hội, giúp cho 3.753 hộ nông dân vay phát triển kinh tế.

Năm 2020, các cấp HND trong tỉnh phấn đấu Quỹ HTND tăng từ 10% trở lên. HND các cấp trong tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động xã hội hóa, tranh thủ nguồn vốn vận động từ các tổ chức, cá nhân, đồng thời tăng cường kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ.

Tại hội nghị, HND tỉnh tặng cờ thi đua cho Hội Nông dân TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Thanh Hà, Gia Lộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2019.
 
THẾ ANH