Rút ngắn thời gian cấp đổi giấy phép lái xe

THỨ TƯ, 23/09/2020 09:48:49

Từ ngày 22.9, Sở Giao thông vận tải rút ngắn thời gian cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cụ thể, với thời gian làm việc mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 10), thời gian trả kết quả từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30 cho người dân đến làm thủ tục từ đầu giờ sáng đến 9 giờ 30 và từ sau 15 giờ hôm trước; trả kết quả từ 16 - 17 giờ cho người dân đến làm thủ tục sau 9 giờ 30 và từ đầu giờ chiều đến 15 giờ cùng ngày.

Với thời gian làm việc mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 3), thời gian trả kết quả từ 11 - 12 giờ cho người đến làm thủ tục từ đầu giờ sáng đến 10 giờ và từ sau 14 giờ 30 hôm trước; trả kết quả từ 15 giờ 30 - 16giờ30 cho người đến làm thủ tục từ sau 10 giờ và từ đầu giờ chiều đến 14 giờ 30 cùng ngày.

Trước đó, thời gian cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ là 3 ngày.
LÊ TRẦN