Sở Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

THỨ SÁU, 27/11/2020 11:35:11

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần tăng chỉ số tiếp cận đất đai, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.


Cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường luôn phấn đấu hoàn thành công việc đúng thời gian quy định

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt, chủ động để đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Tháo gỡ điểm nghẽn

Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ, chỉnh sửa, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh nhằm góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về môi trường kinh doanh như thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ), giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, rút ngắn thời gian thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... Sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, tham gia giải phóng mặt bằng cũng như những TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan, bảo đảm hoàn thành công việc đúng thời gian quy định. Nhiều điểm nghẽn trong tiếp cận đất đai đã cơ bản được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2017 đến nay, chỉ số tiếp cận đất đai của Hải Dương liên tục tăng, là một trong những chỉ số có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Năm 2017, chỉ số tiếp cận đất đai của Hải Dương đã tăng từ 5,63 lên 6,68 điểm, mức tăng cao nhất trong 10 chỉ số thành phần, xếp thứ 14 trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến năm 2019, chỉ số này tăng lên 7,42 điểm, cao thứ hai trong các chỉ số thành phần của tỉnh. 

Ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở TNMT cho rằng chỉ số tiếp cận đất đai tăng mạnh thể hiện quyết tâm trong chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận đất đai để đầu tư, kinh doanh phát triển sản xuất. Điều đó cũng thể hiện sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành và UBND các cấp, trong đó có Sở TNMT.

Đẩy mạnh triển khai

Theo ông Vũ Ngọc Long, thực hiện nghị định của Chính phủ về kiểm soát TTHC, hằng năm Sở TNMT đều rà soát, chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ, kịp thời các TTHC, danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng tham mưu, quản lý của đơn vị theo quy định. Sở cũng xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về rà soát, đơn giản hóa TTHC. Từ năm 2016 đến nay, sở đã tiến hành rà soát gần 170 lượt TTHC, 247 lượt mẫu đơn, mẫu tờ khai và 158 yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn. Qua rà soát, sở kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, đối tượng thực hiện TTHC. Trên cơ sở kiến nghị của sở, Bộ TNMT đã tiếp thu, bãi bỏ, sửa đổi nhiều quy định có liên quan, qua đó giảm thiểu chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT, Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách TTHC, Sở TNMT đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện, tạo nhiều chuyển biến tích cực như rút ngắn thời gian thực hiện TTHC; lồng ghép, đưa chỉ đạo đẩy mạnh cải cách TTHC vào công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật... Sở TNMT cũng thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC khi các TTHC hoặc bộ phận tạo thành TTHC có trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành. Việc công khai TTHC và triển khai thực hiện các TTHC đã công bố được Sở TNMT chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định. Tất cả danh mục, TTHC sau khi được UBND tỉnh công bố, sở đều có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai. 

Công tác chỉ đạo điều hành đơn giản hóa TTHC của Sở TNMT đã được thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời, bám sát với các nội dung, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn địa phương. Nhận thức về cải cách TTHC đã có chuyển biến tích cực. Nhiều nội dung nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính từ xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, công tác cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy đến hiện đại hóa nền hành chính đã được thực hiện có hiệu quả.

BẢO LONG

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từng bước tạo những chuyển biến tích cực, nhất là thông qua dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, hầu hết các TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường có thành phần hồ sơ tương đối phức tạp, khó thực hiện trên môi trường điện tử. Nhiều TTHC lĩnh vực đất đai yêu cầu thành phần hồ sơ là bản gốc một số loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc nhiều thủ tục khác yêu cầu thành phần hồ sơ tương đối lớn, trong đó có bản vẽ kỹ thuật khổ giấy A0. Việc scan giấy tờ để thực hiện các thủ tục trực tuyến có nhiều khó khăn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới là cần thiết. Hơn nữa cần phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp chủ động nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến theo đó sẽ được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng, tính minh bạch của các cấp trong giải quyết TTHC.

VŨ ĐỨC THIỆN
Giám đốc Văn phòng bất động sản tại Bình Lộc, TP Hải Dương


Tăng tương tác giữa cơ quan quản lý với người dân, doanh nghiệp

Là một người kinh doanh bất động sản nhỏ lẻ nên tôi thường xuyên phải giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thời gian qua, tôi được biết Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm đơn giản hóa TTHC, nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như thái độ phục vụ của cán bộ chuyên môn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cập nhật danh mục, quy trình thực hiện TTHC, các văn bản pháp luật liên quan trên trang thông tin của sở… Qua đó tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Trong quá trình giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhiều thắc mắc của người dân, doanh nghiệp được cán bộ giải đáp, tư vấn tận tình. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC tương đối lớn trong khi những băn khoăn, thắc mắc lĩnh vực này không nhỏ. Tra cứu trên trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, tôi thấy có mục hỏi và đáp nhưng chỉ có thông tin về người hỏi và nội dung cần hỏi. Tôi nghĩ nếu trang thông tin này có thêm nội dung về những thắc mắc đã được giải đáp sẽ giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện hơn trong tra cứu, thực hiện các TTHC liên quan. Sở nên tăng cường tính tương tác giữa đơn vị quản lý và người dân, doanh nghiệp.

PHẠM VĂN LONG
(Xã Cẩm Chế, Thanh Hà)

Chủ động tra cứu thủ tục hành chính

Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực có mức độ liên quan sâu rộng tới quyền lợi trực tiếp của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như người dân. Lĩnh vực này lại bao gồm nhiều mảng nhỏ như đất đai, môi trường, tài nguyên nước. TTHC trong lĩnh vực này cũng  phức tạp hơn một số lĩnh vực khác.
Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm giấy tờ, thành phần hồ sơ hoặc giảm thời hạn giải quyết nhiều thủ tục. Tuy nhiên, để chất lượng cải cách TTHC được cải thiện hơn nữa, tôi nghĩ rằng vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như người dân là một trong những yếu tố quan trọng. TTHC, quy trình thực hiện cũng như mẫu đơn, mẫu tờ khai đã được niêm yết công khai, được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ http://tnmt.haiduong.gov.vn. Việc doanh nghiệp, người dân chủ động tra cứu các thủ tục sẽ tạo điều kiện cho cơ quan quản lý giải quyết nhanh chóng thủ tục, tránh phải trao đổi qua lại nhiều lần, gây mất thời gian.

VŨ VĂN PHƯƠNG
(Xã Quang Khải. Tứ Kỳ)