Sự kiện trong tỉnh từ ngày 17-23.2

THỨ HAI, 17/02/2020 07:24:07

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 2... là những sự kiện trong tỉnh từ ngày 17-23.2

- Ngày 17.2, Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 2.

- Ngày 18.2, Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2020.

- Ngày 20.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 2.

- Ngày 20.2, Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020.

- Ngày 22.2, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2020).