Sự kiện trong tỉnh từ ngày 24.2-1.3

THỨ HAI, 24/02/2020 07:37:21

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Hải Dương là những sự kiện trong tỉnh từ ngày 24.2-1.3.

- Ngày 24.2, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị; Tiểu ban Nhân sự Đại hội họp lần thứ nhất.

- Ngày 25.2, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020.

- Từ ngày 25 đến 28.2, HĐND tỉnh giám sát công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại một số sở, ngành, địa phương, bệnh viện, doanh nghiệp trong tỉnh.

- Ngày 26.2, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Hải Dương.

- Ngày 28.2, Hội nghị lần thứ 133 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.