Sung Hwa Vina HD tặng Báo Hải Dương 5.000 chiếc khẩu trang y tế 

THỨ HAI, 10/08/2020 14:21:58

Sáng 10.8, Công ty TNHH Sung Hwa Vina HD đã trao tặng Báo Hải Dương 5.000 chiếc khẩu trang y tế để phòng chống dịch Covid-19. 


Lãnh đạo Công ty TNHH Sung Hwa Vina HD trao tặng khẩu trang cho đại diện Báo Hải Dương
Lãnh đạo công ty cho biết các phóng viên, nhà báo là lực lượng quan trọng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Mong các nhà báo công tác an toàn, có được sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời phản ánh những thông tin nhân dân quan tâm, định hướng dư luận để toàn xã hội phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Công ty TNHH Sung Hwa Vina HD chuyên sản xuất khẩu trang y tế ở Trung tâm Thương mại 19-8 (thị trấn Tứ Kỳ), hoạt động từ tháng 2.2020. Bình quân mỗi ngày công ty sản xuất 250.000 chiếc khẩu trang, xuất bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu đi Mỹ, Canada... Từ ngày 4.8 đến nay, công ty đã tặng 15.000 khẩu trang y tế cho nhân dân và học sinh trong huyện.
TIẾN MẠNH