Tất cả các xã mới sáp nhập đã kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân

THỨ BA, 03/03/2020 10:03:48

Đến ngày 2.3, 6 xã mới sáp nhập ở huyện Ninh Giang gồm Hồng Dụ, Tân Hương, Hưng Long, Văn Hội, Ứng Hòe và Tân Quang đã kiện toàn xong Ban Thanh tra nhân dân (TTND) nhiệm kỳ 2019-2021.

Đây là huyện cuối cùng của tỉnh hoàn thành kiện toàn Ban TTND ở các xã mới sáp nhập.

Theo đại diện Ban Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban MTTQ tỉnh), 24 xã mới sáp nhập ở tỉnh ta hiện đã kiện toàn xong Ban TTND. Như vậy, tất cả 235 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có Ban TTND hoạt động, mỗi Ban TTND có 7-15 thành viên. Ban TTND các xã, phường, thị trấn đều xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ từng tháng, từng quý, bảo đảm tuân thủ đúng các nội dung hướng dẫn theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29.11.2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND.
BÌNH MINH