Tất cả các xã, thị trấn có công an chính quy

THỨ SÁU, 21/02/2020 16:15:25

Ngày 21.2, Công an tỉnh đã quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 69 xã trong tỉnh.


Công an xã Nhật Tân (Gia Lộc) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với bố trí lực lượng tại các xã chưa có công an chính quy, Công an tỉnh cũng kiện toàn chức danh Phó Công an xã, thị trấn tại những nơi còn khuyết trống. 

Trong tháng này, Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức điều động cán bộ, chiến sĩ về các địa phương nhận nhiệm vụ.

Đây là đợt thứ ba Công an tỉnh điều động công an chính quy về các xã. Đến nay, tất cả 188 xã, thị trấn và 47 phường trong tỉnh đã có công an chính quy

PV