Thành đoàn Hải Dương triển khai Chiến dịch "Thông điệp từ trái tim"

CHỦ NHẬT, 30/08/2020 21:32:02

Tham gia Chiến dịch “Thông điệp từ trái tim”, đoàn viên thanh niên, học sinh, công dân Việt Nam gửi bài viết bằng văn xuôi hoặc thơ đến ngày 15.9.2020. 

Chiến dịch "thông điệp từ trái tim" nhằm tôn vinh lực lượng "tuyến đầu" chống dịch

Thành đoàn Hải Dương vừa triển khai Chiến dịch “Thông điệp từ trái tim” tiếp sức tuyến đầu chống dịch. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh và tri ân những tấm gương tuyến đầu chống dịch; những tập thể, cá nhân có hành động đẹp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó, góp phần lan tỏa những thông điệp yêu thương trong cộng đồng, xã hội; giáo dục lối sống đẹp, tích cực, giàu nhân văn cho thế hệ trẻ...

Tham gia chiến dịch này, mỗi tập thể hoặc cá nhân gửi những bài viết kèm hình ảnh (nếu có) về những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân đối với những tấm gương sáng, hành động đẹp trong phòng chống dịch, câu chuyện về những người nơi tuyến đầu chống dịch...

Đoàn viên thanh niên, học sinh, công dân Việt Nam gửi bài viết đến ngày 15.9.2020. Mỗi tập thể, cá nhân có thể gửi nhiều bài văn xuôi hoặc thơ bằng tiếng Việt tham gia chiến dịch...

Bài viết gửi về Thành đoàn Hải Dương, số 9 đường Hồng Quang, TP Hải Dương hoặc địa chỉ gmail: [email protected] 

MINH NGUYỆT