Thanh Hà: Hơn 96% số gia đình hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"

THỨ HAI, 02/12/2019 17:05:38

Sáng 2.12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Hà tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989-6.12.2019).

Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Hà được thành lập năm 1990, hiện có 8.190 hội viên

Hội CCB huyện Thanh Hà được thành lập năm 1990, hiện có 8.190 hội viên sinh hoạt tại 190 phân hội, 93 chi hội, 24 hội cơ sở. Hằng năm qua bình xét, tất cả số hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 40% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số hội viên CCB gương mẫu đạt từ 97% trở lên và 96% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Toàn huyện hiện có 2.564 hội viên là đảng viên, 149 đồng chí được bầu vào cấp ủy từ cơ sở đến cấp huyện, 206 đồng chí được bầu vào HĐND 2 cấp. Các cấp hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 967 hộ gia đình CCB vay trên 32 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn hội đến nay giảm còn 1,39%, số hộ khá, giàu tăng. Hiện có 10 Hội CCB xã, thị trấn cơ bản không còn hội viên nghèo. 
ĐỨC ANH