Thanh thiếu niên, nhi đồng thu gom hơn 9 tấn rác

THỨ SÁU, 21/09/2018 18:34:52

​Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Huyện đoàn Cẩm Giàng đã huy động hơn 600 đoàn viên thanh niên, học sinh ở 19 xã, thị trấn dọn vệ sinh môi trường.

Kết quả, đã quét dọn vệ sinh gần 6 km đường, 8 trụ sở làm việc, nhà văn hóa, thu gom được hơn 1 tấn rác thải, bóc xóa 102 quảng cáo sai quy định, chỉnh trang 1 vườn hoa thanh niên, 7 đường hoa.

Dịp này, Thị đoàn Chí Linh cũng đã tổ chức cho trên 20.000 đoàn viên thanh niên, đội viên, thiếu niên, nhi đồng tại 20 xã, phường, 42 trường THCS và tiểu học ra quân dọn vệ sinh. Kết quả, đã quét dọn trên 40 km đường giao thông, 20 nghĩa trang liệt sĩ, 47 khuôn viên trường học, thu gom trên 8 tấn rác thải các loại.
PV