Thêm nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ

THỨ SÁU, 18/09/2020 21:27:23

Hàng nghìn lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, người bị chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp... được hỗ trợ.


Người dân nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại trụ sở UBND phường Trần Phú (TP Hải Dương) chiều ngày 16.9
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, hết ngày 18.9, có 7.718 hồ sơ của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 6.554 người thuộc đối tượng này với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. 

UBND tỉnh cũng phê duyệt hỗ trợ 180 người bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổng số tiền 254 triệu đồng; 289 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương của 7 doanh nghiệp với tổng số tiền 531 triệu đồng; 870 hộ kinh doanh với tổng số tiền 870 triệu đồng...

Việc chi trả cho các đối tượng trên đang được các địa phương thực hiện.
THẾ ANH