Toàn tỉnh có 8.101 tổ "Covid cộng đồng"

THỨ NĂM, 27/08/2020 07:58:27

Theo Sở Y tế, đến chiều 26.8, toàn tỉnh thành lập được 8.101 tổ "Covid cộng đồng".

TP Chí Linh thành lập được nhiều nhất với 983 tổ, TP Hải Dương 916 tổ, thị xã Kinh Môn 824 tổ, Ninh Giang 772 tổ, Nam Sách 687 tổ, Gia Lộc 675 tổ, Kim Thành 603 tổ, Cẩm Giàng 598 tổ, Tứ  Kỳ 583 tổ, Thanh Hà 538 tổ, Bình Giang 471 tổ và Thanh Miện 451 tổ. Mỗi tổ có từ 2-4 thành viên. Ngay sau khi thành lập, các tổ đã tích cực hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Tổ "Covid cộng đồng" (Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng) được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh nhằm tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; giám sát, phát hiện, báo cáo ngay những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại từng gia đình...

 PV