TP Hải Dương chi trả xong tiền hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng dịch bệnh

THỨ HAI, 28/09/2020 08:12:46

Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng được chi trả nhiều nhất hơn 8,8 tỷ đồng.

Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hải Dương, đến nay thành phố đã chi trả xong 19 tỷ đồng hỗ trợ cho 15.304 người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong đó, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng được chi trả nhiều nhất hơn 8,8 tỷ đồng cho 5.915 người.

Các phường, xã đang chi trả hỗ trợ các nhóm đối tượng còn lại là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; nhóm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương...
PV