TP Hải Dương, huyện Cẩm Giàng: Thêm 72 đường, phố được đặt tên

THỨ BẢY, 07/12/2019 08:28:19

UBND tỉnh vừa quyết định đặt tên 50 phố, kéo dài 8 phố tại TP Hải Dương và 6 đường, 16 phố tại huyện Cẩm Giàng.

Trong số 50 phố được đặt tên ở TP Hải Dương, có 5 phố thuộc phường Ái Quốc, 2 phố thuộc phường Nhị Châu, 8 phố thuộc khu đô thị Âu Việt, 3 phố thuộc phường Ngọc Châu, 9 phố thuộc phường Bình Hàn, 6 phố thuộc phường Tân Bình, 7 phố thuộc phường Tứ Minh, 8 phố thuộc phường Thạch Khôi, 2 phố thuộc phường Thanh Bình. Trong 8 phố kéo dài có 4 thuộc phường Ngọc Châu gồm phố Cầu Cốn kéo dài thêm 226m, phố Chương Dương thêm 200m, phố Tây Hào thêm 270m, phố Ngọc Uyên thêm 692m; 2 phố thuộc phường Bình Hàn là phố Trần Khắc Chung thêm 116m, phố Tăng Bạt Hổ thêm 79m; 2 phố thuộc phường Tân Bình gồm phố Bà Triệu thêm 445m, phố Đỗ Ngọc Du thêm 510m.

Trong số 6 đường, 16 phố tại huyện Cẩm Giàng có 1 đường, 15 phố thuộc thị trấn Lai Cách; 5 đường, 1 phố thuộc thị trấn Cẩm Giàng.

Việc đặt tên các đường, phố nhằm khắc phục tình trạng "nhà không số, phố không tên", góp phần tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân.

PV