Trên 51% số dân đã khai báo y tế

THỨ NĂM, 16/04/2020 07:57:38

Đến 11 giờ ngày 15.4, toàn tỉnh có 973.824 người đã khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI, chiếm 51,25% tổng số dân, xếp thứ hai cả nước.

Trong số đó, có 171.356 người khai báo qua điện thoại, 802.468 người được khai báo hộ.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI để phòng chống dịch Covid-19.

ĐQ