Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS ở nhiều địa phương

THỨ HAI, 09/12/2019 07:45:05

Trung tâm áp dụng hai hình thức tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh lưu động và đêm văn nghệ cổ động.

Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS ở TP Hải Dương

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019 với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS", trong tháng 12, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình văn nghệ cổ động tại nhiều địa phương.

Thông qua hai hình thức tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh lưu động và đêm văn nghệ cổ động, đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh sẽ phổ biến đến người dân các nội dung như Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), các biện pháp dự phòng lây nhiễm…

Từ tháng 11 đến nay, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã tổ chức tuyên truyền ở TP Hải Dương, TP Chí Linh và các huyện Ninh Giang, Nam Sách.

HUYỀN ANH