Tứ Kỳ: 18 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

THỨ HAI, 28/01/2019 12:16:31

UBND huyện Tứ Kỳ vừa quyết định công nhận 15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Đó là các xã Dân Chủ, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Tái Sơn, Bình Lãng, Quang Phục, Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Minh Đức, Văn Tố, Phượng Kỳ, An Thanh, Cộng Lạc, Quang Khải và thị trấn Tứ Kỳ.

Các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải bảo đảm 5 tiêu chí: thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND xã; bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 18 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 67%.
THẢO NGUYỄN