Tứ Kỳ: 21 Chi hội Phụ nữ phân loại rác thải tại nhà

THỨ BA, 12/06/2018 08:31:21

Các hội viên và những người xung quanh bảo vệ môi trường, biết cách phân loại rác thải, góp phần giảm ô nhiễm.

Từ năm 2016 đến nay, Hội Phụ nữ huyện Tứ Kỳ đã thành lập được 21 Chi hội Phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình với 2.148 hội viên tham gia ở 15 xã, thị trấn trong tổng số 27 xã, thị trấn của huyện.

Các chi hội dọn vệ sinh môi trường vào ngày 25 hằng tháng và các dịp lễ, Tết; phân loại rác hoặc đào hố rác tại nhà. Cách làm này giúp các hội viên và những người xung quanh bảo vệ môi trường, biết cách phân loại rác thải, góp phần giảm ô nhiễm.
THẢO NGUYỄN