Tứ Kỳ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung và Quỹ "Vì người nghèo"

THỨ SÁU, 23/10/2020 05:00:04

Chiều 22.10, huyện Tứ Kỳ tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và Quỹ "Vì người nghèo". 


Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ ủng hộ miền Trung và Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020
Huyện Tứ Kỳ vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong huyện ủng hộ ít nhất 2 ngày lương, người lao động ủng hộ 2 ngày thu nhập, các hộ dân ủng hộ ít nhất 20.000 đồng. Đợt vận động thực hiện ở cả 2 cấp huyện và xã từ ngày 20.10-30.11. 

Mọi đóng góp gửi về Ủy ban MTTQ huyện qua số tài khoản 3713.0.904924700000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Tứ Kỳ hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng cơ quan Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. 

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận hơn 20 triệu đồng. 
PV