Tuyên truyền những giá trị riêng có của TP Hải Dương

THỨ SÁU, 05/07/2019 15:53:00

Ngày 5.7, Thành ủy Hải Dương họp thống nhất nội dung chương trình tuyên truyền TP Hải Dương mở rộng được công nhận là đô thị loại I, kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông và 65 năm giải phóng thành phố.


Thành ủy Hải Dương họp thống nhất nội dung tuyên truyền

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thành ủy Hải Dương sửa đổi kịch bản tuyên truyền nhấn mạnh vào những giá trị riêng có. Bên cạnh tuyên truyền trên truyền hình Trung ương, khu vực, địa phương, các báo chính thống, cần khai thác tuyên truyền tại hệ thống truyền thanh cơ sở để tạo hiệu ứng sâu rộng. Các tiết mục văn nghệ tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I cần sử dụng những loại hình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn của tỉnh như chèo, ca trù… Tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc để tổ chức đồng thời 2 sự kiện là lễ công bố và lễ hội đường phố trong 1 buổi tối. Thống nhất tên lễ hội đường phố là “TP Hải Dương-Sức sống mới”, mở chuyên mục “Thành Đông-Sức sống mới” trên Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Dương...

Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, chủ động cung cấp thông tin để tuyên truyền được nhanh chóng, kịp thời.

                                                                             PV