Tuyên truyền về cải cách hành chính chưa theo kịp nhu cầu

THỨ TƯ, 09/10/2019 14:12:48

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhiều năm qua trong tỉnh tuy không mất điểm do vẫn bảo đảm các hình thức theo thủ tục, nhưng chưa thể đạt điểm cao do thiếu sự sáng tạo, đột phá.


Đoàn kiểm tra của tỉnh đã nhắc nhở một số địa phương vẫn niêm yết các thủ tục hành chính cũ
Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông, các thông tin về cải cách hành chính (CCHC) trong tỉnh đáng lẽ phải được cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ và bằng nhiều cách tới người dân và xã hội, tuy nhiên việc này còn nhiều hạn chế.

Hình thức cũ

Kiểm tra một số sở, ngành và UBND cấp huyện, các đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2019 của tỉnh đã có những nhận xét, đánh giá sơ bộ, trong đó có cả những hạn chế, tồn tại đã lâu.

Việc thông tin, tuyên truyền về CCHC còn có những cách làm cũ, hình thức, chưa cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết đầy đủ dẫn đến niêm yết chưa đúng, chưa đủ theo quy định...

Có địa phương tự nhận hạn chế là công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CCHC đôi khi còn chậm.

Tình trạng niêm yết, tuyên truyền hình thức đang diễn ra ở nhiều xã, phường. Có địa phương niêm yết TTHC ở nơi ít người qua lại, diện tích niêm yết nhỏ khó cho người cao tuổi, sức yếu đến tìm hiểu. Có xã vẫn niêm yết TTHC cũ, đã bãi bỏ.

Có đồng chí Phó Chủ tịch UBND một xã ở Gia Lộc khẳng định đã niêm yết đầy đủ các TTHC, thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, lồng ghép trong các hội nghị, hoạt động của các hội, đoàn thể.

Nhưng ngay trên bảng niêm yết của xã tại bộ phận "một cửa" có một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã nhưng không có TTHC nào được niêm yết. Khi được hỏi, hoạt động tuyên truyền CCHC cụ thể của các hội, đoàn thể thì Phó Chủ tịch UBND xã chỉ sang gặp cán bộ "một cửa" để tìm hiểu.

Báo cáo nhiều ngành, huyện đều nêu đã tuyên truyền về CCHC bằng cách đăng tải các TTHC thuộc phạm vi giải quyết trên các trang, cổng thông tin điện tử, lồng ghép vào các hội nghị, qua hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cơ sở, qua báo chí.

Tuy nhiên, vẫn có tình trạng các trang, cổng thông tin điện tử nghèo nàn về nội dung, thiếu vắng thông tin về CCHC hoặc trình bày không khoa học, người đọc, người xem rất khó tìm hiểu thông tin...

Với các hình thức tuyên truyền cũ, thiếu trực quan, sinh động dẫn đến thông tin về CCHC chưa sâu rộng, tạo ra tâm lý thờ ơ, không quan tâm của cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Do không nắm được chính sách, thông tin về CCHC nên khi cần người dân sẽ tìm đến "cò" TTHC hoặc phải đi lại, tìm hiểu, hỏi han nhiều lần.

Cần đột phá

Qua kiểm tra, một số đơn vị, cơ quan đã bị phê bình do không xây dựng kế hoạch tuyên truyền về CCHC hằng năm, cho thấy nội dung này chưa được quan tâm đúng mức.

Đây chính là một trong các nguyên nhân khiến chỉ số "công tác chỉ đạo điều hành CCHC" của tỉnh đạt điểm thấp trong năm 2018.

Việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền không được điểm chính là do kế hoạch còn chung chung, không rõ các sản phẩm đầu ra, không chi tiết các mốc thời gian hoàn thành từng sản phẩm.

Công tác tuyên truyền về CCHC nhiều năm qua trong tỉnh tuy không mất điểm do vẫn bảo đảm các hình thức theo thủ tục, nhưng chưa thể đạt điểm cao do thiếu sự sáng tạo, đột phá.

Các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước chưa cung cấp, chia sẻ đầy đủ, kịp thời thông tin với nhau, dẫn đến có lúc chưa thống nhất, chồng chéo trong tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật.

Chất lượng nội dung tuyên truyền về CCHC của một số cơ quan, đơn vị còn rập khuôn, máy móc, không tạo ra sự chú ý, quan tâm. Tỉnh cũng đang bỏ ngỏ việc tuyên truyền về CCHC thông qua các trang mạng xã hội với lượng người dùng lớn, có thể khai thác tốt trong tuyên truyền...

Trong tuyên truyền về CCHC, nhiều tỉnh, thành phố khác đã có những bước tiến dài như Quảng Ninh thành lập fanpage DDCI Quảng Ninh để tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp qua Facebook; quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) gửi đến mỗi hộ trong quận một tờ gấp tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến...

Để thay đổi chất lượng, tạo bước đột phá, tỉnh nên nghiên cứu, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát động thi viết sáng kiến, các mô hình để lựa chọn hình thức tuyên truyền về CCHC sinh động, đáp ứng thiết thực nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp.
THU MINH