Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

THỨ NĂM, 29/10/2020 10:15:17

Đến ngày 28.10 đã có 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh với số tiền gần 500 triệu đồng.


Công ty CP Đại An đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung 2 tỷ đồng

Một số đơn vị ủng hộ nhiều như Công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh Hải Dương 100 triệu đồng, Công ty TNHH Atarih Precision Việt Nam ủng hộ 28 triệu đồng...

Cũng đến ngày 28.10, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vận động được gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Huyện Thanh Miện vận động được nhiều nhất (370 triệu đồng), tiếp đến là huyện Nam Sách (300 triệu đồng), TP Hải Dương (215 triệu đồng), TP Chí Linh (200 triệu đồng)...

Trước đó, ngày 20.10, nhiều tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung, tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Đại An sẽ trực tiếp chuyển tiền ủng hộ tỉnh Thừa Thiên - Huế 1 tỷ đồng, 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam mỗi nơi 500 triệu đồng.

BÌNH MINH