[Video] Trung tâm Văn hóa xứ Đông - Nơi tổ chức những sự kiện lớn

THỨ BA, 14/07/2020 17:02:26

Chạy đua với thời gian, vượt qua nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch Covid - 19, Trung tâm Văn hóa xứ Đông đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới.