Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc Góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật

THỨ NĂM, 26/07/2018 14:01:44

Những kết quả mà VKSND Gia Lộc đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
​Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Gia Lộc tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Để thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt  động tư pháp, ngay từ đầu năm 2018, Viện KSND huyện Gia Lộc đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm là: “Nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; không có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng” với các giải pháp thực hiện cụ thể. Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không để oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. 

Cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị đã tích cực nghiên cứu, học tập kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đơn vị chú trọng việc đào tạo, nhất là đào tạo tại chỗ thông qua giao ban, giao việc, tổ chức nghiên cứu quán triệt kịp thời tới công chức, người lao động các quy định mới của ngành và các văn bản chỉ đạo, rút kinh nghiệm nghiệp vụ công tác... 

Viện KSND huyện đề cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, kiểm sát viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành. Kịp thời nắm bắt, giải quyết và đề nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động công tác kiểm sát. Thực hiện việc kiểm tra thường xuyên đối với cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị; kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, sai sót để cán bộ, kiểm sát viên rút kinh nghiệm. Lãnh đạo đơn vị luôn bám sát kế hoạch, chương trình công tác đề ra từ đầu năm của đơn vị và từng bộ phận để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện...

Nhờ các giải pháp trên, đến nay, một số chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra từ đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch năm như giải quyết 64 tin báo, đạt 100%, vượt chỉ tiêu 5%; yêu cầu khởi tố 4 vụ án, vượt 1 yêu cầu khởi tố đề ra cho cả năm; thụ lý 53 vụ, giải quyết 53 vụ, đạt 100%... Trong 6 tháng đầu năm nay, Viện KSND huyện Gia Lộc đã quản lý kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm do cơ quan điều tra tiếp nhận. Mở rộng nguồn quản lý tố giác, tin báo về tội phạm qua thông báo của UBND cấp xã, công tác phối hợp với cơ quan thuế, thanh tra. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm.

Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được nâng lên. Trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên có chuyển biến rõ rệt. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can có căn cứ, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Phối hợp cùng cơ quan điều tra phân loại xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Viện KSND huyện đã phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện tổ chức 9 phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ; đưa ra xét xử lưu động 15 vụ án hình sự tại các xã trong huyện, góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định và tòa án đã xét xử xong 7 vụ án trọng điểm. 

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Với nhiều thành tích trong hoạt động, năm 2018, Viện KSND huyện Gia Lộc đã được Viện KSND Tối cao tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong đợt "Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng" và sơ kết giai đoạn 2 (2016-2020) hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"...
TRỊNH QUỐC THỊNH
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc