Xây dựng 7 mô hình tự quản bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu

THỨ SÁU, 29/11/2019 19:46:32

​Ngày 29.11, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với thị xã Kinh Môn ra mắt mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu tại thôn Hà Tràng, xã Thăng Long.


Ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu thôn Hà Tràng, xã Thăng Long (Kinh Môn) 
Được biết, dịp này ngoài mô hình điểm tại thôn Hà Tràng, Ủy ban MTTQ tỉnh còn phối hợp tổ chức ra mắt mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu tại 6 huyện: Thanh Hà, Cẩm Giàng, Kim Thành, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Miện. Các mô hình này sẽ đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước của khu dân cư; thành lập, ra mắt tổ tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; hướng dẫn các thôn, khu dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân... 
ĐÀO HƯƠNG