Xử lý kịp thời những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

THỨ SÁU, 10/01/2020 14:17:26

Sáng  10.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho ngành tài nguyên và môi trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2019. Trong năm 2020, ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3.1.2020. Tập trung thực hiện tốt các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao Huân chương Lao động hạng ba cho ông Tạ Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường tập trung thực hiện quyết liệt, hoàn thành công tác rà soát, bổ sung, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tham mưu lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm giữ ổn định quỹ đất trồng lúa, đất rừng theo chỉ đạo của Chính phủ, đáp ứng đủ quỹ đất cho yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Ngành cần tập trung xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, tập trung tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho các tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý khoáng sản, môi trường, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả về kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể, bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; ông Tạ Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

      VỊ THỦY