Yêu cầu dừng sản xuất cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường

THỨ SÁU, 13/07/2018 14:28:40

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Nhựa Tong Hua Việt Nam chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Nhựa Tong Hua Việt Nam tại xã Kim Lương (Kim Thành) chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đưa máy móc ra khỏi địa phương.  

Công ty TNHH Nhựa Tong Hua Việt Nam thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Song Toàn để tái chế nhựa gây ô nhiễm nguồn nước, phát sinh mùi khó chịu khiến người dân bức xúc.
VỊ THỦY
  • 7/17/2018 11:44:23 AM

    Xin hỏi nhà báo đã có thấy văn bản yêu cầu dừng hoạt động của sở tài nguyên chưa ah?

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.