Chiếu phim lưu động phòng chống ma túy và bạo lực học đường

THỨ SÁU, 06/11/2020 09:26:27

Từ ngày 1.11, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy và bạo lực học đường tại các trường học ở 12 huyện, thị xã, thành phố.


Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh tuyên truyền tại một trường học ở huyện Kim Thành

Trung tâm sẽ chiếu phim tài liệu, phóng sự và các clip ngắn có nội dung tuyên truyền về hiểm họa ma túy, cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực học đường... Hai đội chiếu phim lưu động của trung tâm đang triển khai thực hiện ở các trường học của 2 huyện Kim Thành và Nam Sách.

Dự kiến chương trình sẽ diễn ra đến cuối năm 2020.

PHÚC MINH