Phát hành số đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

THỨ SÁU, 23/10/2020 08:02:36

​Hôm nay 23.10, Báo Hải Dương phát hành số báo đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với nhiều nội dung hấp dẫn, trình bày đẹp.

Báo đăng trang trọng bài viết của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với tiêu đề Tạo nền tảng để đến năm 2025, Hải Dương thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Bài viết khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020 đánh dấu nhiều bước tiến vượt bậc của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó phản ánh những nỗ lực vượt qua khó khăn, sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời tạo nền tảng để tỉnh hướng tới những mục tiêu xa hơn trong nhiệm kỳ mới.

Bài Những mốc son Đại hội điểm lại các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh từ ngày thành lập đến nay. Bài Chuyển biến tích cực từ học và làm theo gương Bác (Linh An) nêu bật sức sống từ Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Học Bác đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo bài Tinh gọn bộ máy (Hoàng Biên), nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao, Hải Dương đã chủ động, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện nhiều chủ trương lớn về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản biên chế và đạt những kết quả nổi bật.

Bài Đổi mới hoạt động của MTTQ (Mỹ Anh) phản ánh MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động.

Trong lĩnh vực kinh tế, báo có các bài nêu những thành tựu nổi bật nhiệm kỳ qua như Ấn tượng số thu ngân sách nhà nước (Lã Vọng), Đô thị khởi sắc (Vị Thủy), Chạm đích nông thôn mới (Dũng Cường), Hạ tầng giao thông phát triển (Hà Kiên).

Về những chuyển biến trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, báo có các bài: Chuẩn hóa các trường học (Bình Minh), Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân (Thanh Nga), Bảo đảm an sinh xã hội (Thế Anh), Bảo tồn di sản văn hóa (Huyền Anh), Giữ vững an ninh trật tự (Danh Trung), Làm tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương (Trương Hà).

Trang văn nghệ có truyện ngắn Vị ngọt đồng làng của Vũ Thị Thanh Hòa; các tản văn: Khát vọng vươn lên từ Đại hội (Nguyễn Thế Trường), Dấu ấn và niềm tin (Khúc Hà Linh), Mùa vàng (Vũ Hoàng Luyến); chùm thơ của các tác giả: Hà Khánh Nguyên, Nguyễn Hưng Hải, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Đình, Nguyễn Tường Thuật, Phùng Văn Đủ.