Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28.10?

THỨ BA, 27/10/2020 22:37:51

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp; Hải Dương vươn tầm cao mới... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 28.10.Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XVII thành công tốt đẹp: 
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều 27.10... (trang 2).

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XVII vào cuộc sống: Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh và mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong tỉnh nguyện quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như Nghị quyết Đại hội đã thông qua.... (trang 1).

Tạo bước phát triển nhanh, vững chắc để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại: Báo Hải Dương trân trọng đăng toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy.... (trang 4+5).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025: Báo Hải Dương đăng toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025... (trang 6+7).

Hải Dương vươn tầm cao mới: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường với những định hướng, quyết sách mới... (trang 8).

Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết: Việc đổi mới, nâng cao chất lượng trong học tập, quán triệt các nghị quyết có vai trò tiên quyết giúp chủ trương, đường lối của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Đảng bộ tỉnh luôn coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa những phương hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra... (trang 16).

Điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài: Những năm qua, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh... (trang 17).

Hỗ trợ người lao động tự bảo vệ mình: Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã làm tốt hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động... (trang 18).

Quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa: Thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa ở Hải Dương có bước chuyển mình khi tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng... (trang 18).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 28.10 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.
Hải Dương online