Biển số ô tô dán bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo

THỨ TƯ, 15/07/2020 09:45:32

Thời gian gần đây, tại Hải Dương có một số ô tô trên biển kiểm soát dán hình bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Một biển số xe ô tô dán hình bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Một việc làm với ý muốn thể hiện lòng yêu nước nhưng lại thiếu hiểu biết.

Biển số xe ô tô, mô tô dán sẵn hình bản đồ thiếu 2 quần đảo cũng được rao bán trên thị trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các bộ, ngành liên quan xử lý nghiêm tình trạng lưu hành bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia.

Đề nghị người dân khi sử dụng hình ảnh bản đồ Tổ quốc cần lưu ý.
ĐỖ VĂN (TP Hải Dương)