Bụi than bay sang khu công nghiệp Phú Thái

THỨ SÁU, 06/12/2019 07:50:55

Nhiều doanh nghiệp trong KCN Phú Thái phản ánh bãi chứa than cạnh KCN gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.Thời gian gần đây, Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài và nhiều doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp (KCN) Phú Thái (Kim Thành) phản ánh bãi chứa than cạnh KCN gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bãi chứa than này của Công ty TNHH Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam nằm trên địa bàn xã Kim Lương (Kim Thành) chuyên tổ chức nghiền quặng, tập kết than làm bụi than bay sang KCN (xem ảnh).

Tình trạng trên đã diễn ra hơn 1 năm nay, nhưng thời gian gần đây bụi than dầy, phủ đen nhiều tuyến đường trong KCN, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của cán bộ, công nhân viên. KCN Phú Thái hiện có hơn 30 doanh nghiệp với hàng nghìn công nhân lao động đang làm việc.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý, sớm khắc phục triệt để tình trạng trên.
MINH HỒNG (Kim Thành)