Cấy đúng lịch thời vụ

THỨ TƯ, 22/01/2020 08:30:18

Việc gieo cấy sớm không trong khung thời vụ sẽ khiến lúa trỗ bông không đúng thời điểm, làm giảm năng suất lúa.


Diện tích lúa mới cấy ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang)
Do thời tiết vụ đông xuân ấm, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa nên cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân gieo cấy lúa xuân từ ngày 1.2 và gieo cấy tập trung từ ngày 5-10.2 (sau Tết Canh Tý 2020).

Hiện nay, nông dân ở các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành... đã bắt đầu gieo cấy. Việc gieo cấy sớm không trong khung thời vụ sẽ khiến lúa trỗ bông không đúng thời điểm, làm giảm năng suất lúa.

Đề nghị ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động người dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, không vì tâm lý gieo cấy xong trước Tết mà làm ảnh hưởng tới cả vụ lúa.
ĐỖ GIA (Ninh Giang)